Niet 100% tevreden?

HERROEPINGSRECHT

Mountr Place & Power producten worden geleverd met een 14 dagen terugbetalingsregeling. Je kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

Mountr mag je vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot opgave van je reden(en) verplichten.

Terugbetalingsregeling is alleen van toepassingen op aankopen vanuit de Webwinkel.


GARANTIE VOORWAARDEN

Mountr Place & Power producten worden geleverd met 1 jaar garantie. Mountr garandeert dat dit product vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van oorspronkelijke aankoop.

De garantie van het Mountr product beschermt niet tegen misbruik, normale gebruiksslijtage, beschadigingen door onder- of overbelasting voltage, of doorbuigen, of wijzigingen en aanpassingen die aangebracht zijn aan het product.

Om aanspraak te kunnen maken op product garantie voor een in de Webwinkel aangeschaft product: Stuur een email aan support @ mountr.eu

Email boodschap moet bestaan uit:

  1. Product naam
  2. Aankoop datum
  3. Uw Mountr Webwinkel ordernummer
  4. Korte beschrijving van het defect, eventueel met foto’s om defect aan te tonen.

Mountr zal de aanspraak op garantie binnen 2 werkdagen verwerken.
De verzendkosten van een vervangend product of onderdeel is voor rekening van Mountr.

Om aanspraak te kunnen maken op product garantie voor een in de winkel van een retailer aangeschaft product, neem contact op met de winkel waar dit product is aangeschaft. 

 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze Beperkte Garantie is uitsluitend van toepassing op het door of ten behoeve van Mountr geproduceerde product dat kan worden geïdentificeerd aan de hand van het daarop aangebrachte “Mountr” beeldmerk.

Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op niet-Mountr producten, ook indien deze verpakt of verkocht zijn in combinatie met het Mountr product.

Niet-Mountr producenten of leveranciers kunnen een afzonderlijke garantie verstrekken voor hun producten die samen met het Mountr product verpakt zijn.

Deze garantie is niet van toepassing op: (a) schade die veroorzaakt wordt door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, of niet-Mountr producten; (b) schade ontstaan door een dienst die wordt uitgevoerd door een ander dan Mountr; (c) schade aan een product of onderdeel dat zonder schriftelijke toestemming van Mountr is gewijzigd.

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE BOVENSTAANDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE ZOWEL MONDELINGE ALS SCHRIFTELIJKE, WETTELIJKE, EXPLICIETE ALS IMPLICIETE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WIJST MOUNTR IN HET BIJZONDER ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN MOUNTR OP GROND VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT AL DEZE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN, IN TIJDSDUUR BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE GARANTIE EN TOT DE SERVICE VAN REPARATIE OF VERVANGING. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS MOUNTR NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN. BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEAPSSING OP VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL. VOOR CONSUMENTEN DIE PROFITEREN VAN WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN IN HUN LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN ANDERS, HUN LAND VAN VERBLIJF, KOMEN DE DOOR DEZE GARANTIE VERLEENDE VOORDELEN BOVENOP ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE ZULKE WETTEN TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN GEVEN. VOOR ZOVER AANSPRAKELIJKHEID ONDER ZULKE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN MAG WORDEN BEPERKT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOUNTR BEPERKT TOT VERVANGING VAN HET PRODUCT.