Jouw privacy is belangrijk voor ons

PRIVACY VOORWAARDEN


1 - WAT DOEN WIJ MET JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
Wanneer je in onze Mountr Webwinkel aankopen doet, wordt als onderdeel van het koop en verkoop proces je persoonlijke informatie, zoals jouw naam, adres en e-mailadres door ons verzameld.
Als je onze Webwinkel bezoekt, ontvangen wij automatisch het internet-protocol (IP) adres van jouw computer welke ons informatie verschaft over jouw type browser en operating systeem.
Met jouw toestemming kunnen wij je e-mails over onze Webwinkel, nieuwe producten en andere nieuwtjes toezenden.

2 - TOESTEMMING
Hoe krijg we jouw toestemming?
Wanneer je aan ons jouw persoonlijke informatie verschaft om een aankoop te voltooien, jouw creditcard te verifiëren, een order te plaatsen, een verzending te regelen of een aankoop terug te zenden, impliceert dit dat je aan ons toestemming verleend deze persoonlijke informatie alleen om die specifieke actie te gebruiken.

Als wij om een andere reden om jouw persoonlijke informatie vragen, bijvoorbeeld voor marketing toepassingen, dan zullen wij je of direct om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen of je in de gelegenheid stellen om dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als je, nadat je aan ons jouw toestemming hebt verleend, van mening verandert, kunt je jouw toestemming aan ons ten aller tijde intrekken, door een email te sturen naar contact @ mountr.com of schriftelijk naar:

Mountr Webstore
Rouaanstraat 15
9723 CB Groningen

3 - INZAGE
Wij kunnen alleen door de overheid wettelijk of zakelijk verplicht worden persoonlijke informatie van je te bewaren, dan wel inzage te verlenen.

4 - SHOPIFY
Onze Webwinkel wordt beheerd door Shopify Inc. Zij leveren het online elektronische platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan je aan te bieden.
Jouw gegevens worden opgeslagen middels de gegevensopslag van Shopify, in de gegevensbestanden en de Webwinkel toepassing van Shopify. Zij slaan jouw gegevens op een veilige server achter een firewall op.

Betalingen:
Als je een van de betaaldiensten selecteert om jouw aankoop te voltooien, dan slaat Shopify jouw creditcard- of bankpas-gegevens op.
De transactie wordt versleuteld volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Jouw gegevens van de aankooptransactie wordt slechts zolang noodzakelijk is opgeslagen om jouw aankooptransactie te voltooien. Nadat deze voltooid is, wordt jouw informatie van de aankooptransactie vernietigd.

Alle betaaldiensten volgen de voorschriften die door PCI-DSS worden bepaald onder verantwoording van de PCI Raad van de Normen van de Veiligheid, welke een samenwerking is van bedrijven zoals Visum, Mastercard, American Express en Discover.
PCI-DSS voorschriften verzekert de veilige behandeling van creditcard-informatie door onze Webwinkel en haar dienstverleners.

Voor meer informatie kunt je ook terecht bij de Service voorwaarden van Shopify en hun Privacy voorwaarden.

5 - DIENSTVERLENERS
Over het algemeen, zullen de door ons ingeschakelde dienstverleners alleen jouw informatie verzamelen, gebruiken en ontsluiten in die mate die noodzakelijk is om hen in staat te stellen hun diensten, die zij aan ons verlenen, uit te voeren.

Echter, bepaalde dienstverleners, zoals bijvoorbeeld betalingsdiensten en andere betrokkenen bij betalingstransacties, hebben hun eigen privacy beleid wat betreft de informatie die wij aan hen moeten leveren om jouw transactie te kunnen uitvoeren.
Aangaande deze dienstverleners, adviseren wij je hun privacy beleid te lezen zodat je kunt vaststellen op welke wijze zij met jouw persoonlijke informatie omgaan.
Bedenk ook dat bepaalde leveranciers gevestigd kunnen zijn, of faciliteiten hebben, die onder een andere jurisdictie dan die van je of ons valt. Als je een banktransactie verkiest, waarbij je gebruik maakt van de diensten van de dienstverlener, dan kan het zijn dat de dienst valt onder de wetten van de jurisdictie waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zijn gevestigd.

Links
Wanneer je op bepaalde links in onze Webwinkel klikt, kan het zijn dat je onze Webwinkel verlaat en bij derden terecht komt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy bepalingen van leveranciers van andere websites en adviseren je om hun privacy bepalingen te lezen.

Google Analytics: Onze Webwinkel maakt gebruik van Google Analytics om ons te informeren over wie onze website bezoekt en welke pagina?s er worden bekeken.

6- VEILIGHEID
Mountr Webwinkel draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een SSL-verbinding die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij jouw gegevens kunnen komen door certificaten, die data verkeer tussen jouw computer en mountr.nl versleutelen middels AES-256 encryptie, opdat derden de informatie niet kunnen lezen. Hoewel geen enkele methode van transmissie over Internet of de elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle eisen van PCI-DSS en voeren extra algemeen aanvaarde industrienormen uit.

7 - COOKIES
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. De Mountr Webwinkel gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de Webwinkel. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Mountr.nl geen cookies ontvangt. We voldoen volledig aan de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van cookies.

Hierbij een lijst met cookies die wij gebruiken, zodat je zelf kunt kiezen of je al dan niet cookies wenst te accepteren.

8 - MEERDERJARIGHEID
Door gebruik te maken van deze website verklaart je dat je als "meerderjarige" wordt beschouwd waar je bent gevestigd, of dat je de ouder of voogd bent van een minderjarige en je ons jouw toestemming hebt gegeven dat de van je afhankelijke minderjarige deze website mag gebruiken.

9 - WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACY VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor deze Privacy voorwaarden te allen tijde aan te passen. De veranderingen en de verduidelijkingen zijn op moment van publicatie van kracht. Als wij aanpassingen doen in ons Privacy beleid, dan zullen wij je hiervan op de website van de Webwinkel op de hoogte brengen dat deze is bijgewerkt, zodat je je bewust bent welke informatie wij verzamelen, hoe wij het gebruiken, en in welke omstandigheden wij gebruiken en/of het, eventueel, vrijgeven.

Als onze Webwinkel wordt aangekocht door derden of met een ander bedrijf wordt samengevoegd, dan gaat jouw informatie over naar de nieuwe eigenaar zodat wij producten aan je kunnen blijven leveren.

VRAGEN EN CONTACT INFORMATIE
Indien je toegang, aanpassing, wijziging of verwijdering wenst van jouw persoonlijke informatie waarover wij beschikken, of een klacht wil melden, of meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer te bereiken via contact @ mountr.com of per brief naar:

Mountr Webstore
Att.: Privacy Compliance Officer
Rouaanstraat 15
9723 CB Groningen
Nederland